Hjem/Spicepedia/Chili, piri piri

Chili, piri piri

Chili, piri piri
capsicum cayennense

Oprindelsesland
Uganda

Beskrivelse
Chili stammer fra natskygge planten capsicum og chili indeholder stoffet capsaicin, som er det stof,
der gør dem stærke. Piri piri er kendt som en lille chili, for det meste ikke større end et par
centimeter. Piri piri dyrkes blandt andet i Østafrika.

Smagskendetegn
Piri piri Chili er en god stærk chili. Styrken på en chili måles efter en skala der hedder Scovill, ofte
benævnt SHU (Scoville Heat Units), og giver en indikation af hvor stærk chilien er.

Anvendelse
Piri piri chili kan blandt andet anvendes i mexikanske retter, gryderetter, grill, fisk, pasta, pizza og skaldyr.

Historie
De tidligste arkæologiske beviser for anvendelsen af chili er fra Peru og Mexico, hvor chilien kan
dateres helt tilbage til omkring år 6.500 og 6000 før vores tidsregning. Chilien kom først til Europa
med Columbus.

Nærende egenskaber
Chilifrugten er sprængfyldt med bl.a. C-vitamin, betacaroten, antioxidanter og flavonoider.
Chilifrugten indeholder også stoffet capsaicin, som er det, der giver en brændende fornemmelse i
munden, når man spiser stærk chili.

By |2018-03-29T09:16:53+00:00marts 29th, 2018|Spicepedia|0 Kommentarer

Om forfatteren:

Læg en kommentar

Chili, piri piri

Chili, piri piri

capsicum cayennense

Country of Origin

Uganda

Description

Chili originates from night shadow plant capsicum and it contains the substance Capsaicin, which is the substance, that makes them strong. Piri Piri is widely known as a little chili, mostly no bigger than a pair of centimeters. Piri Piri is cultivated, among other things, in East Africa.

Taste Characteristics

Piri Piri Chili is a nice strong chili. The strength of a chili is measured after a scale called Scovill, often
called SHU (Scoville Heat Units), and gives an indication of how strong the chilli is.

Usage

Piri piri chili is popular in Mexican dishes, stews, grill, fish, pasta, pizza and seafood.

History

The earliest archaeological evidence of the use of chili is from Peru and Mexico, where the chili can
dated back to about 6,500 and 6,000 before our time bill. Chile first came to Europe with Columbus.

Nutrition

The chili fruit is bursting with vitamin C, beta carotene, antioxidants, and flavonoids.The chili fruit also contains the substance capsaicin, which is what gives a burning sensation mouth when eating strong chili.

By |2018-03-29T09:13:48+00:00marts 29th, 2018|Spicepedia|0 Kommentarer

Om forfatteren:

Læg en kommentar